Gebruikelijk loon 2024: dit moet je er over weten

stack of books on table

Het gebruikelijk loon gaat niet over wat ‘gebruikelijk’ is om als ‘loon’ te hebben voord e gemiddelde Nederlander. Nee, daarvoor moet je eigenlijk kijken naar het modaal inkomen. Dat verandert ieder jaa rop basis van zaken als inflatie en dergelijken.

Maar goed, terug naar het gebruikelijk loon. In deze blog zullen we dit begrip aan je uitleggen en vertellen hoe het er in 2024 voor staat. Daarbij komt ook een uitleg van een aantal begrippen, waaronder DGA, om zo het beeld compleet te maken. Bij deze geven we je overigens ook al een disclaimer: bij vragen dien je een professional in te schakelen. Wij bieden eigenlijk geen mogelijkheid om dat te doen.

Wat is het gebruikelijk loon?

In principe gaat het gebruikelijk loon over een maatregel die de Belastingdienst heeft ingesteld. Als je een aandeelhouder of aanmerkelijkbelanghouder bent, dien je jezelf een bepaald loon uit te keren. Althans, in de zin van dat het inkomen niet te laag mag zijn, om zo maar zoveel mogelijk geld in de bv te houden.

Het gebruikelijk loon is een minimum bedrag wat een aandeelhouder/ aanmerkelijkbelanghouder krijgt uitgekeerd, op basis van het niveau en de duur van de arbeid. Hoe dat precies zit, zal je in de loop van dit artikel wel te lezen krijgen

Op wie is het gebruikelijk loon toepasbaar?

In principe gaat het gebruikelijk loon het vaakst over een DGA. Een DGA is een Directeur Grootaandeelhouder. Dit persoon heeft meer dan 5% van aandelen in een bv. Niet zo verassend genoeg ben je als DGA eigenlijk bijna altijd in dienst van jouw eigen holding. Vanuit de holding betaal je dan weer je salaris uit, of te wel het gebruikelijk loon, waarvan het minimum elk jaar wordt vastgesteld.

Het kan ook zo zijn dat je een werknemer bent en daarin een aanmerkelijk belang hebt. In dat geval is het loon dat wordt uitgekeerd het hoogste van de volgende drie opties:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij een vennootschap of een verbonden vennootschap die ook van de betreffende werkgever is
  • ten minste het bedrag dat in 2024 als minimum van het gebruikelijk loon wordt gesteld.

Bovenstaande informatie noem je ook wel de gebruikelijkloonregeling.

Het gebruikelijk loon in 2024

Goed, een minimum dus. Een minimum wat overigens veel hoger ligt dan het modaal salaris. De afgelopen jaren is het gebruikelijk loon vastgesteld op onderstaande bedragen. Zie het jaar 2024 voor het gebruikelijk loon van 2024.

JaarGebruikelijk loon
2022€48.000
2023€51.000
2024€56.000
Gebruikelijk loon van de afgelopen jaren

Een aantal uitzonderingen op de regel

Hopelijk begrijp je nu ongeveer wat een gebruikelijk loon is en welke regels daar doorgaans bij gepaard gaan. Echter moeten we je helaas nog wijzen op een aantal uitzonderingen op de regel. Nederland zou Nederland niet zijn als dit niet het geval was geweest. Anyway, bij deze:

  • Start-up
    Bij een start-up geldt een versoepeling van de regeling. Het gebruikelijk loon mag dan worden gekoppeld aan het wettelijk minimum loon. Er mag maximaal drie jaar gebruik worden gemaakt van deze regeling.
  • Lager gebruikelijk loon
    Stel je voor, iemand in een gelijke functie zonder aanmerkelijk belang, heeft een lager loon. In dat geval mag je het gebruikelijk loon verlagen naar dat bedrag, zolang je dat maar aannemelijk kan maken. Helaas is het wel zo dat die laatste uitzondering vanaf 2023 vervalt voor nieuwe gevallen. Was in 2021 of 2022 nog toepasbaar, dan is die nog geldig voor maximaal 3 jaar.

Met andere woorden: lees je goed in in de regels die rondom het gebruikelijk loon gelden. Zo voorkom je problemen met de Belastingdienst, waar natuurlijk nog nooit iemand op te wachten zit.

Hoe zit het met het minimumloon?

Maar oké, nu we dan toch bezig zijn, kunnen we net zo goed even doorgaan op het minimumloon. Want hoe zit dat eigenlijk daar precies mee? Gelukkig is het antwoord op die vraag wat makkelijker te geven. Het minimumloon is namelijk het recht van alle werknemers vanaf 21 jaar. Het betreft het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Voor iedereen onder de 21 geldt overigens het minimumjeugdloon, dus ook daar is aan gedacht.

In 2024 betreft het minimumloon € 13,27. Het is een mooi bedrag waar veel mensen in principe wel van kunnen rondkomen. Heb je echter een groot gezin te voedend an is dit wellicht wat krap. Maar goed, dat is niet per se het probleem van de Belastingdienst, want je krijgt ook nog per kind tot en met 18 jaar kinderbijslag.

Conclusie

In deze blog hebben wij het gebruikelijk loon besproken. Anders dan je misschien dacht, heeft dit niks tot weinig te maken met het modaal inkomen in Nederland. Het betreft namelijk de aandeelhouders of aanmerkelijkbelanghouders. We hopen dat je hiermee voldoende bent geïnformeerd. In 2025 zullen we alle gegevens weer aanpassen aan dat jaar. Tot de volgende keer!

Wellicht ook interessant