Algemene heffingskorting 2024

woman wearing white dress shirt using holding black leather case on brown wooden table

In mei van dit jaar is het weer zover: de inkomstenbelasting staat voor de deur. Het is iets waar veel mensen absoluut niet naar uitkijken, maar het zal toch echt moeten gebeuren. Op de inkomstenbelasting worden ook bepaalde kortingen gegeven. Afhankelijk van je situatie zal je hier wel of niet in aanmerking voor komen.

In dit artikel zullen we je alles vertellen over zo’n korting, namelijk de algemene heffingskorting. We vertellen je of er iets is veranderd ten opzichte van vorig jaar, maar ook wat het überhaupt inhoudt. Hoe dan ook zit je hier aan het juiste adres, omdat we zullen proberen dit allemaal op een zo duidelijk mogelijke manier aan je uit te leggen. Het is namelijk al ingewikkeld zat, al die financiële termen en begrijpen het zeker als je er even niet uitkomt.

Uitleg van het begrip

We starten met een uitleg van wat een ‘heffingskorting’ nu eigenlijk is. Dit draagt eraan bij dat je straks de algemene heffingskorting ook begrijpt.

Een heffingskorting is een vermindering van de te betalen belasting. Het is dus een bedrag dat van het totale bedrag wordt afgetrokken dat je aan belasting verschuldigd bent. Zo’n heffingskorting is bedoeld om de belastingdruk wat weg te nemen en komt voor in verschillende vormen, waaronder de ouderkorting, arbeidskorting of… de algemene heffingskorting. Afhankelijk van factoren als leeftijd, inkomen en je persoonlijke situatie, kom je ervoor in aanmerking.

De kortingen worden elk jaar opnieuw herzien. Ook in 2024 hebben er weer veranderingen plaatsgevonden, onder andere door een veranderende belastingwetgeving en veranderend beleid. Hoe dat zit met de algemene heffingskorting, lees je nu.

Algemene heffingskorting 2024

In principe kom je in aanmerking voor de algemene heffingskorting als:

  • je in Nederland woont en loonbelasting moet betalen
  • je in Nederland woont en inkomstenbelasting moet betalen.

Bij een te laag of het ontbreken van inkomen, heb je in sommige gevallen alsnog recht op de algemene heffingskorting. Dit heeft te maken met de situatie van je fiscaal partner en met het feit of je bent geboren voor of na 1962. Lees:

Als minstverdienende partner, geboren vóór 1963, kan er maximaal €3362,- worden uitbetaald.

Stel je voor, je voldoet wel aan bovenstaande punten van loonbelasting en inkomstenbelasting, dan betekent het volgende voor je:

Belastbaar inkomen
uit werk en woning (box 1)
Algemene heffingskorting
Tot €24.813,-€3362
Vanaf €24.813 tot €75.518€3362 – 6,63% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – €24.812)
vanaf €75.518geen
Algemene heffingskorting 2024

Wanneer je meer dan die €24.813 aan belastbaar inkomen hebt, daalt de algemene heffingskorting met 6,63% van het meerdere tot nul. Dat loopt door tot een inkomen van €75.518. Vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van €75.518, val je helemaal buiten de boot qua deze heffingskorting.

Veranderingen ten opzichte van 2023

In 2023 werd er nog gerekend met de volgende kortingen:

Belastbaar inkomen
uit werk en woning (box 1)
Algemene heffingskorting
Tot €22.661,-€3070
Vanaf €22.661 tot €73.031€3070 – 6,095% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – €22.661)
vanaf €73.031geen
Algemene heffingskorting 2023

Eigenlijk veranderen de bedragen en percentages ieder jaar. In zekere zin gaat het ook ieder jaar omhoog, wat betekent dat zij met een groter vermogen wellicht wat voordeliger uitkomen. Tenminste, tot op zekere hoogte natuurlijk. Vanaf een inkomen vanaf €75.815,- krijg je helemaal niks meer.

Algemene heffingskorting in 2025

En dan nog iets, wat wel interessant is om mee te nemen: vanaf 1 januari 2025 wordt er gerekend met het verzamelinkomen in plaats van het inkomen uit box 1. Dit is het inkomen uit alle drie de boxen waar de Belastingdienst meerekent. Het gaat om:

  • Box 1: omvat inkomen uit werk en woning, zoals salaris, een uitkering en eigenwoningbezit
  • Box 2: omvat inkomen uit aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld winst uit aandelen en dividenden
  • Box 3: omvat inkomen uit sparen en beleggen, zoals spaargeld en beleggingen.

We zijn heel benieuwd hoe dit zal uitpakken voor degene met een relatief ‘gemiddeld’ inkomen uit box 1, maar die wel een uitzonderlijk hoog spaarbedrag op hun rekening staat. Hopelijk is het niet al te negatief, aangezien het dan nóg meer geld gaat kosten om geld te hebben. Dat is natuurlijk erg zonde.

Conclusie

De algemene heffingskorting van 2024 is veranderd ten opzichte van 2023. Om welke bedragen en percentages het nu gaat, is te lezen in de tabel in dit artikel. Hoewel dit een reguliere verandering betreft, kunnen we dat niet zeggen over wat in 2025 gaat gelden. Raadpleeg eventueel een professional om hier wat meer inzicht in te krijgen. We hopen in ieder geval dat je nu op de hoogte bent van alles dat belangrijk is aan de algemene heffingskorting van 2024.

Wellicht ook interessant