Waarom is een PAGO belangrijk?

people inside room

De Arbowet schrijft voor dat werkgevers hun personeel van tijd tot tijd een PAGO moeten aanbieden. Dit onderzoek is erop gericht om allerlei risico’s tijdens het werk zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij kun je denken aan allerlei gezondheidsrisico’s, maar ook aan risico’s met betrekking tot de veiligheid van je medewerkers op de werkvloer. Het onderzoek wordt overigens niet individueel voor elke werknemer uitgevoerd, maar is er om de risico’s voor het volledige werknemersbestand in kaart te brengen. Tijdens het onderzoek komen er diverse elementen aan bod, zoals een longfunctietest, laboratoriumtests en lichamelijk onderzoek. Ook kunnen er persoonlijke anamneses en aanvullende tests worden uitgevoerd. Op basis van de PAGO krijgt de werkgever een advies, dat overigens niet vrijblijvend is. Hiermee is de periodieke PAGO ontzettend belangrijk voor het functioneren van werknemers, zowel tijdens hun werk als buiten werktijd. Bij bepaalde beroepen en branches is de PAGO extra belangrijk. Ook wanneer er gewerkt wordt met jong personeel, wordt er extra veel belang gehecht aan dit onderzoek.

Wat houdt een PAGO precies in?

PAGO staat voor een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en wordt altijd afgestemd op het bedrijf of de organisatie en de situatie ter plaatse. Zo richt het onderzoek zich in een laboratoriumsetting net weer op andere zaken dan bijvoorbeeld in een ziekenhuis of op een bouwplaats. Het is belangrijk om voldoende aandacht te geven aan de werkomgeving en de specifieke risico’s hiervan voor het personeel. Hierbij kan het gaan om allerlei soorten risico’s. Wordt er bijvoorbeeld gewerkt met straling of gevaarlijke stoffen die ziektes kunnen verwekken? Dan zijn de onderzoekers extra oplettend. In dit soort situaties is een PAGO op meerdere momenten verplicht: voorafgaand aan de eventuele blootstelling, tijdens en na een (potentieel) incident. De resultaten hiervan dienen minimaal 40 jaar te worden bewaard in een speciaal medisch dossier. Een PAGO kan worden uitgevoerd door de arbodienst of door een bedrijfsarts.

Moeten werknemers meewerken aan een PAGO?

Werknemers zijn lang niet altijd verplicht om mee te werken aan een PAGO-keuring. Verstandig is het natuurlijk wel. Voor sommige beroepen is meewerken altijd verplicht. Hierbij kun je denken aan ambulancepersoneel, beroepschauffeurs en brandweerpersoneel. Juist deze mensen staan tijdens hun werk vaak onder hoge druk en moeten snel kunnen presteren. Hierbij lopen ze extra veel risico’s, die natuurlijk geïnventariseerd en zo veel mogelijk vermeden moeten worden.

Hoe vaak moet je een PAGO uitvoeren?

Er is geen vaste regel die voorschrijft hoe vaak je een PAGO moet laten uitvoeren. Kijk dus vooral naar de branche waarin je werkt, de werkzaamheden binnen je bedrijf en de specifieke risico’s die al bekend zijn. In sommige branches geeft de cao aan hoe frequent je een PAGO moet afnemen. Dit is natuurlijk ontzettend handig, dus sla het document er dus zeker even op na! In sommige gevallen worden de kosten van een PAGO deels of volledig betaald door je verzuimverzekeraar of kun je gebruikmaken van een subsidie via het Europees Sociaal Fonds. Controleer dit altijd van tevoren, zodat je niet voor (financiële) verrassingen komt te staan!

Wellicht ook interessant