Entrepreneur betekenis & 5 eigenschappen van een echte entrepreneur

two men in suit sitting on sofa

Nederlanders kunnen er wat van. En dan doelen we even niet op hun doen en laten, maar wel op hun taalgebruik. Ook wij maken ons meer dan eens vaak schuldig door engelse of franse woorden in Nederlandse zinnen te gebruiken. Gewoon, omdat het leuk klinkt of extra lading aan een zin meegeeft.

Sommige van dit soort woorden komen en gaan, andere blijven voor een langere tijd hangen. ‘Entrepreneur’ is een voorbeeld uit de tweede categorie. Want, zo blijkt dat entrepreneur eigenlijk niets meer dan ‘ondernemer’ betekent. Of is dat eigenlijk wel zo? Lees in deze blog de betekenis van entrepreneur en 5 eigenschappen die aan zo’n persoon zijn toe te schrijven.

Wat is een entrepreneur?

We vallen maar gelijk met de deur in huis en beginnen met het uitdiepen van de betekenis van een entrepreneur. Eigenlijk vertelden we dit net al, want zoals je waarschijnlijk al wel wist een een entrepreneur niets anders dan een ondernemer. Althans, als je kijkt naar de letterlijke vertaling van het woord.

Toch wordt er dus vaak iets anders bedoelt met een entrepreneur, in de zin van wat dat meer kenmerkend maakt. Zo leerden we al snel dat een entrepreneur ook wel kan worden aangeduid als een ondernemende ondernemer. Iemand die niet alleen ooit een bedrijf is gestart, maar constant bezig is met het investeren in ondernemingen. Dat gebeurt natuurlijk middels geld, maar ook door een hele hoop inzet, tijd, moeite en eigenaarschap.

5 eigenschappen van een echte entrepreneur

Nu kan je natuurlijk van alles zeggen over een entrepreneur. Toch is er wel degelijk een aantal eigenschappen waarmee een entrepreneur zich onderscheid van de ‘doorsnee ondernemer’. We hebben het voor je op een rijtje gezet.

#1 Visie

Een echte entrepreneur heeft een duidelijke visie voor zijn of haar bedrijf. Ze weten waar ze naartoe willen en hebben een strategie om daar te komen. Deze visie dient als leidraad voor hun beslissingen en acties. Bovendien helpt hen ook te realiseren waarom ze bepaalde dingen moeten doen om iets te bereiken. Een entrepreneur is er zich zeker van bewust dat niets vanzelf gaat. Hun blik staat altijd op vooruit en misschien nog wel verder dan dat.

#2 Passie

Passie is een krachtige drijfveer voor entrepreneur. Ze zijn gepassioneerd over hun werk en zijn bereid om hard te werken om hun doelen te bereiken. Deze passie is aanstekelijk en kan anderen inspireren. Een passie is in dergelijke gevallen ontstaan doordat ze willen wat iemand anders heeft bereikt. Anderzijds zit het soms in hart en nieren. Denk maar eens aan een slager die zijn familiebedrijf wil uitbreiden, dat is er al met de paplepel ingegoten. We zeggen weleens, zonder passie geen motivatie (=stof om over na te denken).

#3 Flexibiliteit

In de zakenwereld kunnen dingen snel veranderen en een echte entrepreneur is flexibel genoeg om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ze zijn bereid om hun strategieën aan te passen en te evolueren met de markt. Je kan wel een doel voor ogen hebben, maar als dat doel op manier a niet meer kan moeten bereikt, is het plan voor een plan b. Blijf niet te lang zitten in hetgeen je al te lang blijft aanhouden. Een tunnelvisie is dan onvermijdelijk en probeer daar nog maar eens uit te komen, voordat het te laat is.

#4 Leiderschap

Entrepreneurs zijn vaak leiders in hun branche. Ze hebben de capaciteit om anderen te inspireren en te motiveren. Ze nemen de leiding en zijn bereid om verantwoordelijkheid te dragen voor hun team. Zijn ze geen leider, dan zullen ze wel wegen vinden om hun ideeën tenminste door te laten dringen tot de betreffende leider. Innovatie, blijven aanpassen en op je hoede zijn voor veranderingen, blijven immers belangrijke pijlers in het ondernemerschap.

#5 Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is opnieuw een belangrijke eigenschap. Echte entrepreneurs geven niet op, zelfs niet als ze geconfronteerd worden met grote uitdagingen. Ze blijven vastbesloten om hun doelen te bereiken. Een entrepreneur leeft immers om resultaat te zien. Een resultaat dat zich niet alleen op financieel vlak voordoet, maar bijvoorbeeld ook op sociaal vlak. Misschien is het wel een doel geweest om een beter teamverband bij je werknemers te creëren. Anderzijds kan een entrepreneur juist meer inzetten op de werving en het behoud van klanten.

Is een entrepreneur dan echt zo uniek?

Nou, nee, in principe niet. Tenminste, er zullen genoeg ‘entrepreneurs’ zijn, die zichzelf niet tot die categorie schalen. Bovendien blijft het een wat vage omschrijving. Want, als je een van de eigenschappen van een entrepreneur niet of nauwelijks bezit, ben je dan ineens geen entrepreneur meer? Terwijl je precies dezelfde mate aan succes hebt bereikt als degene die wel aan dat lijstje ‘voldoet’? Terwijl je misschien nog wel harder werkt dan iemand een stuk flexibeler is dan jij? We mean, die flexibiliteit komt ook ergens vandaan, nietwaar?

Of iemand een entrepreneur is en of dat hem of haar uniek maakt, blijft daarom wat onduidelijk. Het gaat erom dat jij als ondernemer werkt op een manier zoals jij dat prettig vindt. Een manier waarop je veel klanten werft, succes boekt in wat je doet en eventuele werknemers tevreden houdt. Weet je wat voor jezelf belangrijke pijlers zijn, dan komt het ongetwijfeld goed met je.

Conclusie

In dit artikel hebben we de betekenis van een entrepreneur verkend en vijf essentiële eigenschappen van een echte entrepreneur besproken. Entrepreneurschap gaat namelijk verder dan alleen zakelijk succes; het gaat om creativiteit, risico’s nemen, doorzettingsvermogen en leiderschap. Als je de ambitie hebt om een echte ondernemer te worden, cultiveer dan deze eigenschappen en blijf werken aan je visie. Uiteindelijk zal je, misschien wel door het te manifesteren, komen waar je graag wil komen. Houd vast aan je eigen waarden, leef je eigen normen na en probeer je tegelijkertijd ook aan te passen aan het veranderende landschap in de wereld van het ondernemen.

Wellicht ook interessant