Commitment betekenis & hoe dit te vergroten

Honor smartphone beside mug and paper with pen

Commitment is een cruciaal aspect van een succesvolle en productieve werkomgeving. Ook op persoonlijk vlak is het vaak iets wat omhoog komt. Maar wat betekent commitment eigenlijk? En hoe kun je het vergroten binnen jouw organisatie? In dit artikel zullen we diepgaand onderzoeken wat commitment betekent en hoe je het kunt bevorderen op de werkvloer. We richten ons dus exact op het aspect van commitment zoals je dat kan verwachten in ons Ondernemersmagazine. Lees je gauw verder?

Wat is commitment?

Commitment, ofwel toewijding, verwijst naar de mate waarin een persoon betrokken is bij zijn of haar werk en organisatie. Het houdt in dat iemand bereid is om zich volledig in te zetten voor het behalen van gemeenschappelijke doelen en het succes van de organisatie. Commitment op het werk kan zich uiten in verschillende vormen, zoals emotionele betrokkenheid, loyaliteit en bereidheid om extra inspanningen te leveren.

Soorten commitment

Spreken we over die werkvloer, dan zijn er verschillende soorten commitment te onderscheiden. We zetten ze voor je op een rijtje:

 1. Affectieve commitment
  Dit type commitment houdt in dat werknemers een emotionele band voelen met hun organisatie. Ze zijn trots op hun werk en voelen zich verbonden met de waarden en doelen van de organis
 2. Normatieve commitment
  Normatieve commitment ontstaat wanneer werknemers voelen dat ze een morele verplichting hebben om bij hun huidige werkgever te blijven. Dit kan te maken hebben met het ontvangen van opleidingen of investeringen van de organisatie.
 3. Continuïteitscommitment
  Continuïteitscommitment is gebaseerd op de kosten die werknemers zouden moeten dragen als ze van baan zouden veranderen. Dit type commitment ontstaat vaak wanneer er weinig alternatieven zijn op de arbeidsmarkt.

Je zou kunnen zeggen dat het affectieve commitment misschien hetgeen is waar je veel op wil inzetten, al zou normatieve commitment minstens zo hoog op het lijstje moeten staan. Je gaat dan namelijk op iemands moreel spelen. Iemands moreel verwijst naar innerlijke overtuigingen en waarden. Deze bepalen wat als goed of fout wordt beschouwd, in gedrag maar ook in beslissingen. Het vormt de basis voor het ethisch handelen en beïnvloedt de manier waarop er wordt gedragen jegens anderen en in de samenleving. Erg belangrijk bij bijvoorbeeld de meer sociale beroepen in ons land, zoals een dokter of een leerkracht.

Hoe kan je de commitment vergroten?

Hoe je commitment vergroot, hangt ongetwijfeld af van het soort commitment dat je wil vergroten. Toch is er een aantal stappen te ondernemen wat met name de eerste twee soorten, de soorten waar je op in wil zetten, vergroot. Lees:

#1 Duidelijke communicatie

Zorg voor open transparante communicatie binnen de organisatie. Werknemers moeten begrijpen hoe zij bijdragen aan de missie en doelen van het bedrijf. Als je hen betrekt in hetgeen je mee bezig bent, voelen ze zich waarschijnlijk meer autonoom, gemotiveerd en betrokken om hun best te doen. Worden er nooit resultaten laten zien, dan zal het minder aantrekkelijk zijn om bezig te gaan. Want, waar doen ze het dan voor?

#2 Betrek werknemers actief

We spraken er eigenlijk net al over, maar werknemers actief betrekken is van zeer groot belang. Moedig werknemers aan om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen en projecten. Dit geeft hen het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Doe je dat niet, dan zullen ze meer neigen op het continuïteitscommitment

#3 Bied ontwikkelingsmogelijkheden

Investeer in de groei en ontwikkeling van jouw werknemers door opleidingen en trainingen aan te bieden. Dit toont jouw betrokkenheid bij hun professionele groei. Een stukje normatieve commitment, noemen we dat.

#4 Erkenning en beloning

Waardeer de inzet van prestaties van werknemers door middel van erkenning en beloningen. Hierbij doelen we niet alleen op loonsverhogingen en financiële beloningen, maar ook op niet-financieel erkenning. Loop een keertje extra langs zijn/ of haar bureau voor een complimentje, bedank iemand oprecht voor zijn inzet, schaf voor iedereen een mooi kerstpakket aan en ga zo maar door.

Waarom is commitment zo belangrijk?

Tussen alle tips heb je het al doorgelezen, maar het versterken van commitment is wel degelijk cruciaal. Zo zal het bijvoorbeeld de productiviteit van je werknemers vergroten. Ze zijn gemotiveerd om hun taken efficiënt en effectief uit te voeren. Verder zal je te maken hebben met een betere en positievere teamcultuur. Misschien ‘kletsen’ ze dan ook wat meer, maar werk moet ook leuk blijven! Ruimte voor een grapje kan je bedrijf zeker ten goede doen. Daarnaast zal je wellicht te maken krijgen met lagere verloopcijfers, iets dat je dus wil in positieve zin. Dat mensen alleen maar blijven vanwege de continuiteitscommitment is wellicht wat minder positief. Tot slot zal een gemotiveerd en betrokken team ook vaak een betere service aan klanten bieden. Dit leidt op zichzelf dan weer tot een hogere klanttevredenheid en veel loyaliteit. Alleen maar voordelig dus, al kost het je natuurlijk wel letterlijke en figuurlijke investering in je bedrijf.

Hoe meet je commitment?

Maar om te weten of er iets moet veranderen in het commitment van de werknemers, zal je moeten weten hoe het commitment er nu voorstaat. Dit kan je doen via verschillende middelen, lees:

 • enquetes
 • interviews
 • observaties van werknemersgedrag

Maar, pas op dat je bij het verbeteren van de commitment niet te maken krijgt met het zogeheten escalation of commitment. Escalatie van toewijding verwijst naar het fenomeen waarbij mensen blijven investeren in een bepaalde beslissing of project, zelfs wanneer het duidelijk is dat het niet succesvol is, vanwege eerdere toewijding.

Conclusie

Commitment op het werk is van onschatbare waarde voor het bereiken van succes in een organisatie. Het is niet alleen gunstig voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. Door het bevorderen van toewijding binnen jouw organisatie kun je een positieve werkomgeving creëren waarin iedereen gedijt.

Wellicht ook interessant